Folk

Muzyka celtycka

Muzyka celtycka

Charakterystyczny rodzaj celtyckiej muzyki, często będzie określany także mianem celtyckiego folku, gdzie wywodzić będzie się on od tradycji kolejnych celtyckich narodów, które zamieszkiwały przede wszystkim tereny dzisiejszych wysp brytyjskich, a także Bretanii, Galicji oraz Asturii. Instrumenty, które najczęściej były wykorzystywanymi…

Trebunie-tutki

Trebunie-tutki

Zespół ten jest jednym z polskich przedstawicieli muzyki ludowej, czy też folkowej. Sama nazwa wywodzić będzie się od nazwiska muzykującej już kolejne pokolenia rodziny z okolic białego Dunajca, która przeszła ewolucję od małej ludowej kapeli, aż po zespół który ma…

Popularność

Popularność

Odrodzenie muzyki folkowej przypadka na okres lat pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych kiedy to na rynku rock and rolla nastąpił swojego rodzaju krach spowodowany między innymi przez skandale na tle obyczajowym oraz i seksualnym największych gwiazd tejże muzyki. Nie można przeceniać roli…

Koniec popularności

Koniec popularności

Z powodu licznych rozłamów wewnątrz ruchu folkowego oraz jednocześnie ponownego wzrostu popularności muzyki fokowej cały ruch powiązany z folkiem błyskawicznie uległ rozpadowi. Jedną z ostatnich prób jego bronienia było zrobienie ogromnego szumu wobec debiutu nowej wschodzącej gwiazdy tejże właśnie muzyki.…

Historia

Historia

Pomimo tego że muzyka ludowa posiadać będzie naprawdę głębokie korzenie i sięga początków ludzkiej kultury, to samo zapoczątkowanie gatunku folk w rozumieniu współczesnym przypadać będzie na przełom wieków osiemnastego oraz dziewiętnastego, kiedy to profesjonalni muzyki zaczęli coraz bardziej interesować się…

Muzyka folkowa

Muzyka folkowa

Muzyka folkowa uznawana jest jednym z gatunków muzyki popularnej, który wywodzić będzie się przede wszystkim z utworów ludycznych. Sam termin folk posiadać może kilka znaczeń i w najbardziej obszernym znaczeniu oznaczać będzie każdy z rodzajów muzyki, która tworzona będzie przez…