Jazz

Synkopa

Synkopa

Synkopa jest czysto muzycznym pojęciem, które odnosić będzie się do przesunięcia akcentów z mocnej na słabą część danego taktu, poprzez wydłużanie wartości nut nieakcentowanych, czy też inaczej mówiąc słabych metrycznie o część wartości nut, które są akcentowanymi i znajdują się…

Blues

Blues

Blues z języka angielskiego tłumaczony może być jako smutek i rozpacz i z pewnością będzie posiadało to bardzo duże powiązanie z tym specyficznym gatunkiem muzycznym, który wywodzi się z śpiewów murzyńskich mieszkańców południowej części USA. Tematyka bluesa skupiała się u…

Big band

Big band

W dosłownym tłumaczeniu big band mógłby być określony mianem dużego zespołu, jest to po prostu popularne określenie orkiestr jazzowych, które posiadają rozszerzony skład. Ten typ zespołów muzycznych cieszył się swoją największa popularnością w latach trzydziestych oraz czterdziestych wieku dwudziestego. Zwykle…

Korzenie jazzu

Korzenie jazzu

Jazz powstawał na drodze złożonych oraz niejako wielofazowych procesów, gdzie między innymi można wyróżnić okres rozwijania się afrykańskiej muzyki oraz dodawania do niej elementów pochodzących z utworów amerykańskich, czy też europejskich i jednoczesnego wyodrębniania się gatunków, które uznawane są za…

Charakterystyka

Charakterystyka

Teoretycy muzyki oraz największe sławy jazzu przeważnie podają za trzy największe atrybuty tego gatunku indywidualny kod, funkcje ekstatyczną oraz dodatkowo swing. Ten ostatni jest definiowany jako istota rytmiki, która polegać będzie przede wszystkim na dużej lekkości oraz jednocześnie sprężystości narzucanego…

Jazz

Jazz

Jazz zaliczany jest do jednego z gatunków muzycznych, który powstał na początku wieku dwudziestego, w południowej części Stanów Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc w Nowym Orleanie. Wywodzi się on z muzyki zachodnioafrykańskiej i jej połączenia z gatunkami czysto amerykańskimi, dodatkowo scala…

Jazz rock

Jazz rock

Jazz rock to jak sama nazwa wskazuje, połączenie jazzu z elementami muzyki rockowej. Jest to muzyka, w której forma jest typowo jazzowa, jest tu dużo miejsca na improwizację i popisy wirtuozerskie solistów, jednak utrzymane jest to w rockowej estetyce brzmieniowej.…

Swing

Swing

Swing (z ang. kołysać się) to jedna popularniejszych odmian jazzu w latach 40tych wieku XX, do której chętnie się powraca do dzisiaj. Wykonywana zwykle była przez większe zespoły jazzowe, tak zwane big bandy, zwane również orkiestrami jazzowymi. Popularną odmianą swingu…

Acid jazz

Acid jazz

Acid Jazz to odmiana jazzu czerpiąca z kilku innych gatunków, zwłaszcza z zakresu muzyki rozrywkowej. Niekiedy acid jazz wykorzystuje też inne podgatunki jazzowe, takie jak bepop. Istnieją też połączenia tej muzyki z muzyką świata, np. latynoską. Jednak najpopularniejszym przejawem acid…